Dette har vi oppnådd

Produksjonen vår er CO2-positiv.

Et ambisiøst og utfordrende tankesett er selve kjernen i vårt Kvik-DNA, og ingen steder er dette tydeligere enn i bærekraftsmålene vi har satt for oss selv. I starten av 2021 nådde vi en stor milepæl da produksjonen ved fabrikken vår i Danmark ble CO2-positiv. Og det betyr at når vi ser fremover, legger vi listen høyere og vi har satt oss nye ambisiøse mål om å bli CO2-positive i hele leverandørkjeden vår i 2025.

Les videre for å finne ut mer om hva dette betyr.

Hva betyr GHG-protokollen egentlig for både oss og deg?

Scope 1

Dette inkluderer alle direkte klimagassutslipp fra aktivitetene som er under vår kontroll – inkludert drivstofforbrenning på stedet, flåtekjøretøy og klimaanlegg. Oppvarmingsanlegget vårt på fabrikken i Danmark hjalp oss med å oppnå denne omfangkategorien.

Scope 2

Dette er alle de indirekte klimagassutslippene fra forbruket vårt av elektrisitet, varme eller damp som vi kjøper. Vi er heldige at det her i Danmark er mulig å kjøpe sertifisert fornybar energi og at vi er i stand til å dekke våre egne oppvarmingsbehov med vårt eget varmegjenvinningsanlegg.

Scope 3

Dette kommer til å kreve mye samarbeid med leverandørene våre, da det inkluderer alle andre indirekte utslipp, som utvinning og produksjon av kjøpte materialer og drivstoff og transportrelaterte aktiviteter i kjøretøy som vi ikke eier og bruker selv.

Hva vil det si å være CO2-positiv?

Å være karbonnøytral betyr at uansett hvor mye CO2 du slipper ut i atmosfæren, tar du bort like mye. Å være karbonpositiv betyr at uansett hvor mye CO2 du slipper ut, tar du bort like mye, pluss enda mer. På denne måten oppnår du en miljøgevinst ved å fjerne mer karbon fra atmosfæren enn du produserer. 

Her forklarer vi hvordan vi ble karbonpositive på hovedkontoret og i produksjonen i Danmark.

Kvik-produksjonen ble CO2-positiv i 2021.

Hvor er vi på vei når det gjelder utslipp?

Som alle store, ambisiøse mål, er det en reise. Vi har allerede tatt noen store steg – å konvertere til 100 % fornybar energi, endre all belysning til LED som bruker mindre energi, og installere et selvforsynt oppvarmingsanlegg som bruker avfallet fra produksjonen vår til å varme opp kontorene og fabrikken. Dette var store, ambisiøse skritt, men det er en reise, og vi tenker langsiktig. Mot slutten av 2025 forventer vi å at alle firmabiler er elektriske. Vi samarbeider også tett med leverandørene våre for å sikre at også de er CO2-positive.

Vil du vite mer om vårt arbeid med bærekraft?