Varslertjeneste

Vår langsiktige suksess er basert på å drive forretninger på en rettferdig og etisk måte. Dette er beskrevet i våre etiske retningslinjer, som både medarbeidere og leverandører engasjerer seg i. Du spiller en viktig rolle ved å gi beskjed hvis du mistenker alvorlig mislighold som ikke er i tråd med de etiske retningslinjene.

Varslingen gir oss muligheten til å undersøke og forebygge eller korrigere mislighold hvis noe er galt. Du trenger ikke å dokumentere mistankene, men alle rapporter om mislighold må gjøres i god tro.

Vi jobber med en ekstern varslertjeneste, slik at du kan føle deg trygg på at anonymiteten din er ivaretatt. 

Klikk her for å sende en varslerrapport eller skrive følgende adresse i nettleseren:

https://report.whistleb.com/ballingslovinternational

Du finner mer informasjon under:

Varslingssystemet er et lukket system fra den uavhengige eksterne tredjeparten WhistleB Whistleblowing Center AB. Systemet er helt uavhengig av intranettet og nettsidene våre. Alle meldinger er kryptert. For å sikre avsenderens anonymitet lagrer ikke WhistleB IP-adresser eller andre metadata.