VEDA Touch green

25 866,-

Designet med gode intensjoner

Bærekraft har blitt et stikkord som er på alles lepper i disse dager. Nye regler og forskrifter rundt det gjør det stadig vanskeligere å snakke om det. Men vi liker en utfordring, og vi jobber strategisk hver dag for å minimere klimapåvirkningen vår. 

Vi mener det når vi sier vi har gode intensjoner, og det er derfor vi har valgt å gjøre en livssyklusanalyse (LCA) på alle våre produktfamilier. Vi mener at rapportene fra uavhengige eksperter, som de som finnes i våre LCA-er og miljødeklarasjoner (EPD-er), er de mest transparente måtene å dokumentere fremgangen vår på.

Vi synes kundene våre fortjener å vite om råvarene som det nye kjøkkenet deres er laget av. Det er derfor vi beregner antallet plastflasker vi resirkulerer hvert år. Og det er derfor vi viser kundene hvor mange resirkulerte vannflasker kjøkkenet inneholder, samt hvor mange kilo resirkulert tre.  Det er derfor alle kjøkkendesignene våre bruker resirkulerte materialer, ikke bare noen få utvalgte, og det ikke koster ekstra.

Les videre for å lære hvordan vi har vevd våre gode intensjoner inn i designprosessen vår og alle designene våre.

Et kjøkken med gode intensjoner

— krever resirkulerte materialer

Visste du at 80 % av miljøpåvirkningen til et produkt skyldes beslutninger som tas i designfasen? Vi lager tidløs dansk design med så mange resirkulerte materialer av høy kvalitet som mulig, og vi har beregninger som underbygger det, på hvert tilbud.  De utvidede garantiene våre gjenspeiler den sterke troen vår på langvarige produkter.

Kjøkkenene våre er alltid laget med design og funksjon i perfekt harmoni. Og hver og én av designene våre bruker resirkulerte materialer. Vi inkluderer antallet resirkulerte vannflasker som brukes i foliene våre, og antallet kilo resirkulert tre som brukes i akkurat det nye kjøkkenet ditt, på hvert tilbud, sammen med CO2-fotavtrykket. Det gir deg en flott historie å fortelle gjestene dine når du inviterer dem til middag på det nye kjøkkenet ditt.

Les mer om materialene våre

I 2023 har Kvik gitt 6 501 287 plastflasker et nytt liv i kjøkkenbransjen!

— Kviks kategoristyringsteam

— reduserer, gjenbruker og resirkulerer

Vi elsker dansk design. Vi elsker å lage produkter som er vakre, tidløse og holdbare. Vi elsker å jobbe med kvalitetsmaterialer som varer. Men vi elsker ikke avfallet det medfører.

Det er derfor vi samarbeider med Stena Recycling, ledere innen resirkulering og ressursforvaltning. De hjelper oss med å gjøre det meste av avfallet vårt til verdifulle ressurser — enten det ernoe som kan varme opp bygningene våre, bli nye materialer eller inspirere til nye løsninger.

— gir deg det nøyaktige CO2-fotavtrykket

Når du får tilbudet ditt for den nye kjøkkendesignen, får du også innsikt i miljøpåvirkningen fra kjøkkenet ditt. I 2024 utførte vi en livssyklusanalyse av produktene våre. Gjennom denne grundige vurderingen og samarbeidet med leverandørene våre kan vi på en transparent måte informere deg om miljøpåvirkningen til akkurat ditt kjøkken og hvor mye resirkulert tre og resirkulert PET-plast som brukes til å lage det. Beregningene er basert på spesifikke produktdata og oppdateres daglig, slik at du kan stole på at beregningene dine er oppdaterte og pålitelige. Dette gjør at vi kan hjelpe deg med å ta det mest informerte valget gjennom transparente data om kjøkkenet ditt.

Et kjøkken med gode intensjoner

— leveres alltid i flatpakker

En viktig del av konseptet vårt er vår effektive flatpakketransport. Vi monterer kjøkkenene i en Kvik-butikk i nærheten av deg, mens bransjestandarden er å montere dem på fabrikken. Logistikkløsningen vår med flatpakker betyr at vi kan transportere seks ganger flere kjøkken på hver lastebil enn om de ble montert før transport.

— verdsetter fornybar energi

I fjor markerte et vendepunkt i reisen vår mot en grønn overgang da vi slo oss sammen med visjonære selskaper for å ta en aktiv rolle i etableringen av grønn energi i Danmark. I januar 2023 inngikk vi, sammen med søsterselskapene våre, DFI-Geisler, Multiform og JKE Design, en kraftkjøpsavtale med Better Energy. Gjennom denne avtalen har vi vært med på å etablere en ny solpark nær Stevning i sørlige Danmark. 

Den nye solparken tilfører ytterligere 35 gigawattimer med fornybar energi til det danske nettet årlig. Denne mengden energi tilsvarer det 22 500 mennesker i Danmark vanligvis trenger til sine daglige aktiviteter.   

Les mer om initiativet med Better Energy

Som produsenter er det vårt ansvar å være fokusert på bærekraft og å fortsette å finne måter å redusere miljøpåvirkningen fra våre virksomheter på

— Henrik Gade Andersen, direktør for strategiske innkjøp hos Kvik

Mer enn bare et kraftkjøp

Grunnvannsbeskyttelse med solparker

Solparken er som et beskyttende skjold for grunnvann. I motsetning til tradisjonelt jordbruksland dekker det bakken med gress og beskytter vannet under.

Husdyrvennlige soner

Takket være lokale reguleringsbeslutninger opprettholdes området ved å la husdyr beite.

Uten plantevernmidler

Ved å eliminere plantevernmidler og gjødsel fra landbruket, vil solparken positivt påvirke forholdene i den omkringliggende naturen og dyrelivet.

Et kjøkken med gode intensjoner

— er forpliktet til sikkerhet på arbeidsplassen

Å produsere drømmekjøkkenet ditt er det vi gjør. Og vi gjør det med nøye fokus på detaljer og håndverk, samtidig som vi beskytter våre ansatte og deres sikkerhet. Gjennom årene har vi samlet verdifull innsikt gjennom dialog med de interne teamene våre. Med nye og innovative tiltak kan vi gjøre produksjonen og lageret til et flott og trygt sted å jobbe.

— ønsker en mangfoldig og inkluderende arbeidsstyrke

Vi jobber for en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass der alles styrker utnyttes optimalt. Ikke bare fordi det er det rette å gjøre, men også fordi det er viktig for oss for å fortsette å vokse. Derfor prøver vi kontinuerlig å skape et miljø for innovasjon, samarbeid og vekst. Vi har satt konkrete mål for kjønnsbalanse og for medarbeidertilfredshet. Vi er ikke der vi ønsker å være ennå, men vi jobber med det. 

Kjønnsfordeling og mål

Kjønnsfordeling i produksjon

Gå inn i produksjonsanleggene våre i Vildbjerg, og du vil innse at denne tradisjonelt mannsdominerte sektoren har mange kvinner. Per august 2023 er 39 % av våre ansatte i produksjon og lager kvinner, mens de resterende 61 % er menn. Gjennom ulike investeringer innen automatisering og teknologi kan vi sikre god ergonomi som ikke begrenser fysisk ytelse.

Vår forpliktelse til å redusere forskjellene

Vi har en ambisjon om å sikre at kjønnsfordelingen i ledelsen hos Kvik A/S gjenspeiler mangfoldet og moderniteten i selskapet vårt. Selv om vi er stolte over at produksjonsanleggene våre bryter ned barrierer og fremmer et inkluderende miljø, vet vi at vi har en jobb å gjøre når det gjelder kjønnsfordeling. Vi er betydelig underrepresentert når det gjelder kvinner i lederstillinger. Og det er noe vi streber etter å endre.

Ambisjonene våre om kjønnsfordeling i lederstillinger

Vår samlede kjønnsfordeling er 43 % kvinner og 57 % menn. Vi har satt et mål på minst 33 % kvinnelige og mannlige medlemmer i styret. Per i dag har vi tre menn og null kvinner i styret.  Vi forventer å nå dette målet innen 2025. Vi har satt et mål på minst 40 % mannlige og kvinnelige medlemmer på andre ledelsesnivåer. For tiden er kjønnssammensetningen 6 kvinner og 27 menn på de andre ledelsesnivåene. Vi forventer å nå dette målet innen 2026. 

Det er en reise

Et kjøkken med gode intensjoner

— krever sertifikater

Det er mange merker der ute med varierende standarder, — men det er ikke alle merker som er offisielle og verifisert av en tredjepart. Derfor er sertifikatene våre et flott verktøy for å hjelpe deg med å føle deg trygg på standardene som produktene våre etterlever. Med sertifikatene våre kan vi vise at engasjementet vårt for viktige områder som bærekraftig skogbruk, tilfredshet på arbeidsplassen og et rent innemiljø, er verifisert av uavhengige parter.

Les mer om sertifikatene våre

— støtter prosjekter i lokalsamfunnet

Hvert år støtter vår interne medarbeiderforening KvikOp ulike samfunnsinitiativer. Vi mener at det er mye mer i selskapet vårt enn bare å skape dansk design til overraskende lave priser. Vi har en sterk ambisjon om å aktivt bidra til og ha en positiv innvirkning på lokalsamfunnet vi er en del av.

Vi støtter prosjekter foreslått av våre ansatte. Dette resulterer vanligvis i støtte til ulike aktiviteter og klubber som våre egne ansatte er involvert i – og et bredt spekter av prosjekter som utgjør en forskjell i de mange samfunnene der våre ansatte bor. Og det er noe vi verdsetter høyt.

I 2023 har vi hatt gleden av å støtte 21 prosjekter – blant dem: 

  • Tørring Idrætsforening: Tilskudd til livreddende førstehjelp.
  • Hjælpesporet – julegaver til sårbare familier
  • Vævelauget Randbøldal – Publisering av en bok med egne mønstre for å inspirere andre til å prøve veving. 

— er forpliktet til FNs bærekraftsmål

Du har sikkert sett den fargerike paletten av mål som vises av FN — bærekraftsmålene. 17 mål vedtatt av alle medlemslandene for å sikre fred og velstand for mennesker og planeten. Som selskaper og forbrukere har vi også et ansvar overfor planeten vår og menneskene som lever på den, og gjennom disse målene forplikter vi oss selv og virksomheten vår til å ta vår del i disse målene, slik at vi kan nå målet innen 2030.

Ingen kan gjøre alt. Det inkluderer oss. Og selv om hvert av de 17 målene er verdt oppmerksomheten vår, ønsker vi å skape den største mulige effekten. Derfor fokuserer vi på de fire målene der vi kan ha størst innflytelse.

Vi fokuserer spesielt på 4 SDG-er

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Mangfold og inkludering er viktige pilarer i ledelsesmålene våre. Dessverre presterer vi ikke bra når det gjelder kjønnsmangfold i ledelsen. Derfor jobber vi med konkrete mål for å oppnå en mer mangfoldig og inkluderende arbeidsstyrke. Likevel måler vi systematisk prestasjonen vår som arbeidsplass hvert år gjennom medarbeiderundersøkelser og personlige samtaler fordi vi tror på kontinuerlig forbedring – noe som har resultert i vår Great Place to Work®-sertifisering.

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi har vært på en kompleks reise for å oppdatere måten vi håndterer avfallet vårt på gjennom forebygging, reduksjon, resirkulering og gjenbruk. Kasseringsandelen vår har falt fra over 25 % i 2022 til rundt 5 % i 2023. Og vi ønsker å senke den ytterligere. Vi ønsker også å integrere bedre praksis når det gjelder rapportering av forpliktelsene, initiativene og fremgangen vår. Og som en del av Ballingslöv International AB publiserer vi årlig en bærekraftsrapport.

Mål 13: Klimatiltak

Vi er ikke et perfekt selskap. Vi anerkjenner påvirkningen virksomheten vår har på miljøet. Men vi ønsker å være og gjøre det bedre, og derfor er vi forpliktet til dette målet. Vi ønsker å redusere miljøpåvirkningen vår, øke andelen resirkulerte materialer der det er mulig, og finne nye måter å resirkulere og gjenbruke avfallet fra driften vår på. Dette gjelder ikke bare oss. Vi stiller også strengere krav til leverandørene våre gjennom hele forsyningskjeden, så vel som til leverandørenes leverandører.

Mål 16: Fred, rettferdighet og institusjoner

Som en del av Ballingslöv International AB ønsker vi også å fremme og håndheve ikke-diskriminerende lover og retningslinjer i organisasjonen vår. For å bekjempe korrupsjon og uetisk atferd ønsker vi å skape og opprettholde inkluderende samfunn uten diskriminering.

Ballingslöv Internationals bærekraftrapport 2023

Vi er en del av det svenske konsernet Ballingslöv International AB. Ballingslöv International AB publiserer på årlig basis en bærekraftsrapport, som beskriver initiativene og fremgangen som alle selskapene i konsernet har hatt.

Bærekraftrapport 2023