Kvik Privacy Policy

Denne policyen er en del av Kviks samlede dokumentasjon for overholdelse av databeskyttelse.

Denne personvernpolicyen forklarer hvordan Kvik samler inn og behandler personopplysninger som du deler når du besøker nettstedet vårt og bruker Kviks ulike tjenester.

Kvik-franchisene som ikke er kontrollert eller eid av Kvik, samt Kviks operatørselskaper og tilknyttede selskaper, implementerer også denne policyen på 1:1 basis som sine egne. All ordlyd og alle rettigheter og plikter i dette dokumentet gjelder som minstekrav.

Kvik er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn via nettsider og tjenester som tilhører Kvik, med mindre annet er oppgitt. Kviks behandling av personopplysninger oppfyller til enhver tid de til enhver tid gjeldende kravene, herunder sikkerhetskrav i gjeldende personvernforskrifter.